مرجع کامل مقالات ، پایان نامه ، تحقیق ، کتاب های آموزشی و نمونه سوالات درسی و دانشگاهی

خدمات دانشجویی امین

خدمات دانشجویی امین

نتایج جستجو

ترویج و رابطه آن با جامعه روستایی


چکیده آموزش ،بنیان توسعه کشاورزی است. ترویج مكتب تحقق آموزش روستاییان است پس آموزش مبتنی بر این مكتب، بنیان توسعه روستایی است. علم ترویج بنا به ضرورت زمان پا به عرصه ی دنیای علم گذاشت، به گواهی تاریخ، یكی از دلایل عمده...

توضیحات بیشتر